Hướng dẫn tạo file với MS Lens và upload bài lên LMS

Hướng dẫn tạo file với MS Lens và upload bài lên LMS

Bởi Admin Root -
Số lượng các câu trả lời: 0

Bạn làm bài thi, bạn muốn chụp hình lại và xuất ra file pdf để nộp bài trên LMS? Trung tâm QTHT xin giới thiệu bạn công cụ MS Lens để giúp bạn thực hiện các vấn đề này. Link chi tiết: https://csm.iuh.edu.vn/quy-dinh-huong-dan/huong-dan-tao-file-pdf-voi-microsoft-lens-va-nop-bai-tap-len-lms