Tin tức chung

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh COVID-19

Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh COVID-19

by Admin Root -
Number of replies: 0

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và an toàn sưc khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên nhà trường đến hết ngày 03 tháng 05 năm 2020. Chi tiết thông báo