Tin tức chung

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng hệ thống

Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng hệ thống

by Admin Root -
Number of replies: 0

LƯU Ý: chỉ những sinh viên thuộc các lớp học phần được mở mới có thể đăng nhập vào hệ thống đợt này.