Hướng dẫn sử dụng app Moodle trên hệ thống học tập trực tuyến LMS

Hướng dẫn sử dụng app Moodle trên hệ thống học tập trực tuyến LMS

Bởi Mai Hoàng Thụy Khanh -
Số lượng các câu trả lời: 0

Trung tâm Quản trị Hệ thống - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM xin giới thiệu cách cài đặt và sử dụng app Moodle trên hệ thống học tập trực tuyến lms.iuh.edu.vn

Link chi tiết: https://csm.iuh.edu.vn/quy-dinh-huong-dan/huong-dan-su-dung-app-moodle-tren-nen-tang-mobile