Giới thiệu chung

Chào mừng các bạn đến với kênh học tập trực tuyến của Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, hệ thống cung cấp cho sinh viên những khóa học trực tuyến song song với các lớp học trên lớp mà sinh viên đang học tại trường, trong thời gian tham gia khoa học, sinh viên vui lòng làm bài tập theo yêu cầu đầy đủ. Chúc các bạn có nhiều kiến thức trên kênh học trực tuyến này.  Tin tức chung

  Hướng dẫn đăng nhập và sử dụng hệ thống

  by Admin Root -

  LƯU Ý: chỉ những sinh viên thuộc các lớp học phần được mở mới có thể đăng nhập vào hệ thống đợt này.


  Thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên do dịch bệnh COVID-19

  by Admin Root -

  Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp; nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và an toàn sưc khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên và học viên nhà trường đến hết ngày 03 tháng 05 năm 2020. Chi tiết thông báo


  Older topics...