Lớp học Khóa luận tốt nghiệp (422000125501),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học Kế toán 12A Chất lượng cao (DHKT12ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo