Lớp học Hệ thống khí nén thủy lực(422000166601),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học điều khiển và tự động hóa 13A CLC (DHDKTD13ATT) trên hệ thống phần mềm đào tạo