Lớp học Hệ thống khí nén thủy lực(420300067301),HK2 (2019-2020) được mở cho lớp dự kiến: Đại học điều khiển và tự động hóa 13A (DHDKTD13A) trên hệ thống phần mềm đào tạo